Reklama


UPOZORNĚNÍ: Brněnský kulturní rozcestník nepřijímá stránky a reklamní proužky s erotickým obsahem, nebo obsahem jenž porušuje platné zákony ČR (zejména zákon o autorských právech).


Jak velký může být váš reklamní proužek (banner)?
Jaké jsou podporované formáty?
To se dozvíte zde ...

 Rozměry a velikost  Podporované formáty
Šířka a výška : Standardní rozměry reklamních bannerů, používané na mnoha místech českého i světového Internetu:

468 x 60 pixelů

Než tedy svůj banner použijete, přesvědčte se prosím, zda má opravdu tyto rozměry.

Velikost v kB: Velikost obrázku, který chcete použít jako reklamní plakát nesmí přesáhnout

20 kB

Co se týče použitého formátu, můžete použít obrázky ve formátu:

JPEG
GIF
animovaný GIF

Obecně se dá říci, že má-li váš banner spíše charakter fotografie a není-li animovaný, je z hlediska výsledné velikosti lepší použít formát JPEG respektive progressive JPEG, v ostatních případech pak GIF.


Než se stanete členy systému výměny bannerů na Brněnském kulturním rozcestníku, musíte se seznámit a souhlasit s pravidly a podmínkami. Cílem těchto pravidel je hlavně zabezpečit kvalitu poskytovaných služeb a rovnocenné šance pro všechny uživatele. Proto může být kdokoli, kdo tato pravidla poruší, ze systému vyloučen. Kontrola dodržování podmínek bude pravidelně a náhodně prováděna administrátory systému.

Pravidla a podmínky výměny bannerů

Základním pravidlem je, že systém
NEPODPORUJE STRÁNKY OBSAHUJÍCÍ PORNOGRAFII, EROTIKU, ČI PORUŠOVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV.

To znamená, že pokud Vaše stránky obsahují erotické obrázky, povídky, či podobné materiály, nebo rozšiřujete nelegální kopie programů, her - různé cracky, cheaty, patche, či audio (mp3) nebo video bez souhlasu autora (vlastníka autorských práv), nemůžete být do tohoto systému přijat.


Přihlášením se do systému Brněnského kulturního rozcestníku prohlašujete, že souhlasíte s tím, že:

 1. Vložíte do svých www stránek HTML kód, který je uveden na této stránce a který zobrazuje reklamní banner Brněnského kulturního rozcestníku na vašich stránkách. Jakýkoli zásah do tohoto HTML kódu je nepřípustný.


 2. Na vašich stránkách může být kdykoli pomocí vloženého HTML kódu zobrazen reklamní banner některého z garantů nebo sponzorů našeho serveru. Brněnský kulturní rozcestník se zavazuje, že nebude přijímat reklamní bannery, které mohou být urážlivé, odpudivé, či které odkazují na stránky s ilegálním či erotickým obsahem. Pokud se setkáte s plakátem, či stránkami na které jste se dostali pomocí systému výměny bannerů Brněnského kulturního rozcestníku, a které podle vašeho názoru nevyhovují těmto kritériím, upozorníte na to našeho administrátora.


 3. Všechny reklamní bannery Brněnského kulturního rozcestníku budou umístěny na vašich stránkách tak, aby mohly být shlédnuty běžným uživatelem internetu, bez speciálního softwarového či hardwarového vybavení.


 4. Bannery nesmějí být zobrazovány ve zvláštním okně, které je možno zavřít nezávisle na Vašich stránkách.


 5. Na jedné www stránce můžete zobrazovat maximálně 2 bannery, nikoli však vedle sebe, či pod sebou. Za přijatelný bude považován způsob, kdy první banner bude nahoře hned pod nadpisem či hlavičkou, následovat bude text či grafická pasáž, pod kterou bude umístěn druhý banner. Zcela nepřijatelné budou stránky obshující pouze reklamní proužky.


 6. Nebudete uměle zvyšovat návštěvnost vašich WWW stránek pomocí skriptů, programů, či jakýmkoli jiným způsobem. Dále nebudete plakáty umisťovat na stránky, které se automaticky (bez zásahu uživatele) obnovují (server push i client pull) a které nejsou statické po dobu minimálně 5 minut.


 7. Nebudete umisťovat kód pro reklamní bannery systému Brněnského kulturního rozcestníku na stránky, které nemají souvislost s vámi propagovanými stránkami.


 8. Pokud se budete chtít z tohoto systému odhlásit, oznámíte to na adresu kulturavbrne@seznam.cz a poté odstraníte veškeré odkazy ze svých WWW stránek.


 9. Brněnský kulturní rozcestník a jeho provozovatelé mohou kdykoli ukončit vaši účast v tomto systému, budou-li se domnívat, že jste porušili některé z uvedených pravidel.


 10. Nebudete do systému zahrnovat reklamní plakáty na stránky propagující pornografii, erotiku, rasismus, SPAM, jakékoliv ilegální aktivity, pirátský software, porušování autorských práv a podobně. Brněnský kulturní rozcestník také nepřijímá plakáty, které obsahují erotické náměty ať ve slovní či obrazové podobě - byť propagují stránky, které jsou v souladu s pravidly. Pokud kdykoli zjistíte, že v tomto systému existuje reklamní proužek, který nevyhovuje tomuto pravidlu, ihned o tom podáte zprávu na kulturavbrne@seznam.cz.


 11. Logo, název, databáze, statistiky, know-how, www stránky Brněnského kulturního rozcestníku jsou vlastnictvím jeho provozovatelů.


 12. Provozovatelé systému mohou omezit použití informací, které získáte prostřednictvím systému výměny reklamních bannerů Brněnského kulturního rozcestníku. Naproti tomu máte právo využít informací (zejména statistických údajů) o vašich www stránkách jakýmkoli způsobem v tisku, na vašich www stránkách a podobně.


 13. Informace které poskytnete systému výměny reklamních bannerů Brněnského kulturního rozcestníku, včetně statistických údajů o návštěvnosti a pod. mohou být zveřejněny. Příkladem zveřejnění je např. adresář, katalog www stránek, seznam nejnavštěvovanějších www stránek atd. Poskytnuté e-mail adresy budou použity pouze pro vnitřní potřebu tohoto systému a nebudou postoupeny třetím osobám.


 14. Budete používat systém výměny reklamních bannerů Brněnského kulturního rozcestníku na vlastní riziko. Provozovatelé systému, garanti, sponzoři, ani další členové nebudou činěni zodpovědnými za jakékoli škody či ztrátu informací způsobené užíváním tohoto systému.


 15. Provozovatelé neručí za kvalitu reklamních plakátů, dodávaných do systému ani za kvalitu přípojných sítí. Vyvinou však v rámci možností maximální úsilí k zabezpečení co nejvyšší kvality reklamních plakátů i rychlosti systému.


 16. Informace, které získáte jako členové systému výměny reklamních bannerů Brněnského kulturního rozcestníku mohou být citlivé a mohou být intelektuálním vlastnictvím provozovatelů systému. Souhlasíte, že nejste konkurentem systému (tzn. neprovozujete systém na podobném principu) a že informace, které v systému získáte nepředáte případným konkurentům.

Na obsah - Informace - Kontakt - Reklama - Přidat odkaz - Vyhledat
Copyright © 1999 - 2012 Kulturavbrne.cz - Brněnský kulturní rozcestník.
Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena.